2008 EOK stipp


Stipendiumikonkurss tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks (EOK)

10. jaanuar 2008

Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2007/2008. õppeaasta kevadsemestril.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev sportlane peab vastama järgmistele tingimustele:
- on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
- on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta
jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul;
- järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele.


Stipendium eraldatakse sportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks tasulises õppes õppemaksu tasumiseks:

- avalik-õiguslikus ülikoolis;
- eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel;
- riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis;
- erarakenduskõrgkooli positiivselt akrediteeritud õppekava alusel;
- riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses;
- Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses;
- või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 14 000.- krooni.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 4. veebruariks  2008. a.
aadressil: Pirita tee 12, 10127 Tallinn või faksil 603 1501.

Avalduses tuleb ära märkida: isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused,
kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala.

 

 

Viimati muudetud:
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

ETKNRLP