tippsportlaste haridusstipp


EOK ja HTM haridusstipendiumid tippsportlastele kõrg- ja kutsehariduse omandamiseks tasulises õppes

      EOK kuulutas 02.08.2007 oma kodulehel välja stipendiumikonkursi:

       Stipendiumikonkursi kutse

Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutse­hariduse omandamiseks 2007/2008. õppeaasta sügissemestril.

 Avalikul stipendiumikonkursil osalev sportlane peab vastama järgmistele tingimustele:

- on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või

- on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud  

   tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul

- järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele

 Stipendium eraldatakse sportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks tasulises õppes õppemaksu

  tasumiseks:

- avalik-õiguslikus ülikoolis

- eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel

- riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis

- erarakenduskõrgkooli positiivselt akrediteeritud õppekava alusel

- riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses

- Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era-  või  munitsipaalkutseõppeasutuses
või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes

Stipendiumi suurus on kuni 12 000.- krooni.

Stipendiume rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt EOK-le eraldatud toetusest. 

 Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 31. augustiks 2007.a. aadressil:

  Pirita tee 12, 10127 Tallinn või faksil 603 1501       .

 Avalduses tuleb ära märkida: Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala.

 

 

Viimati muudetud:
Banner Banner Banner Banner Banner