stipendiumi koknurss


STIPENDIUMIKONKURSI VÄLJAKUULUTAMINE
16.08.2004

Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlasele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks kuni 10000.- krooni õppesemestris.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev sportlane peab vastama järgmistele tingimustele:
- on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
- on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul;
- järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele.

Stipendium eraldatakse sportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks tasulises õppes õppemaksu tasumiseks:
- avalik-õiguslikus ülikoolis
- eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
- riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
- erarakenduskõrgkooli positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
- riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
- Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses
- või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes

 Info ja avaldused palun saata ekl@sport.ee tel 6031520.
Viimati muudetud:
Banner Banner Banner Banner Banner

ETKNRLP