treeneri kreedo


TREENERI KREEDO

 • Ole nõukas ja suuteline aitama sportlasel arendada oma võimeid ja eneseusaldust.
 • Pea lugu sportlase erinevatest isikuomadustest ja pea alati meeles
  sportlase kaugema tuleviku huve.
 • Taotle täiuslikkust, mis põhineb võimalikele eesmärkidele ning sportlase
  kasvule ja arengule.
 • Juhata eeskuju varal. Õpeta ja harjuta koostööd, enesevalitsust, lugupidamist
  vastaste ja kohtunike vastu ning korralikku kõne-, riietuse- ja käsitumisviisi.
 • Tegutse nii, et sportimine oleks köitev  ja lõbus. Oskusi ja tehnikat ei pea
  õppima läbi vaeva.
 • Ole valmis koostööks, teabelevi, spordiametnike ja vanematega. Ka neil
  on spordis oma tähtis roll.
 • Treening nõuab pidevat harjutamist usaldusväärsete isikute juhatusel, kes on
  paindlikud, valmis pidevalt õppima ja end arendama.
 • Ole sportlase vastu avameelne ja järjekindel (nad tahavad teada meeleldi
  mis neid ees ootab).
 • Ära nõua sportlaselt seda, mida ei ole oma õpetamisel talle õpetanud.
 • Kehaline valmisolek peaks olema iga inimese eluaegseid eesmärke.
 • Kannusta sportlaseid, et nad oleksid valmis mitte ainult võistlushooajal, vaid
  kogu aeg ja igal aastal.

Jah, ega me treeneri kreedot lugedes enda jaoks midagi senitundmatut avasta. Küll
aga aitab ta ehk meelde tuletada, mida me iga päev teeme või tegemata jätame.

/Tõlgitud materjalide põhjal Eddy Leitsari poolt üles märgitud/.

 

 

 

  

Viimati muudetud: 02.10.2009
Banner Banner Banner Banner Banner