avalik konkurss


Avalik konkurss

Eesti Käsipalliliiit (EKL) kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumide taotlemiseks ja määramiseks spordikoolituse alaseks ja sportlikuks tegevuseks käsipalli arendamisel.

Stipendiumi määramise tingimused on:

- käsipalluritel – spordialased võimed ja oskused noortekoondise ja/või
täiskasvanute koondise tasemel;

- käsipallitreeneritel – spordialased teadmised ja oskused käsipalli
juhendamisel ja/või arendamisel;

- käsipallikohtunikel – EKL litsentsi omamine ning oskused üleriigilisel tasemel;

- ühiskondlikel aktivistidel ja muu abipersonal – soov ja valmidus 
arendada käsipallialast tegevust ning enesetäiendamiseks eesmärkidel
ja projektides, mis ühtivad EKL arengukava ja tegevuskavadega.

Stipendiume määrab Eesti Käsipalliliidu juhatus sooviavalduste alusel.

Avaldused esitada Eesti Käsipalliliidu sekretariaati

aadressil Pirita tee 12, 10127 TALLINN.

Täiendav info EKL sekretariaadist tel 6031520 või ekl@sport.ee.

Viimati muudetud: 21.08.2005
Banner Banner Banner Banner Banner