Eesti Käsipalliliidu Kutsekomisjon kuulutab välja käsipallitreenerite kutse esmataotlemiseks, taastaotlemiseks või kutse tõstmiseks eksami

13.04.2021

Eesti Käsipalliliidu Kutsekomisjon kuulutab välja käsipallitreenerite kutse esmataotlemiseks, taastaotlemiseks või kutse tõstmiseks eksami

Dokumendid kutse taotlemiseks on avatud esitamiseks kuni 01.08.2021

Eesti Käsipalliliidu Kutsekomisjon kuulutab väljakäsipallitreenerite kutse esmataotlemiseks, taastaotlemiseks või kutse tõstmiseks eksami (eksami koht, kuupäev ja alguse kellaaeg teatatakse peale laekunud avalduste läbivaatamist).

Dokumendid kutse taotlemiseks esitada hiljemalt 01.08.2021

Dokumendid vaadatakse läbi  ühe kalendrikuu jooksul alates dokumentide esitamise tähtajast ning informeeritakse taotlejaid sobivusest või mittesobivusest taotletava taseme eksamile lubamise kohta.

Informatsioon: http://www.sport.ee/et/treenerid

Kutse taotlemiseks on kohustuslik esitada järgmised dokumendid:

  • Avaldus ja CV (andmed sisestatakse elektroonilises keskkonnas);
  • Haridust tõendava dokumendi koopia (koopia tuleb üles laadida elektroonilisse keskkonda);
  • Isikut tõendava dokumendi koopia (koopia tuleb üles laadida elektroonilisse keskkonda);
  • Esmaabi koolituse läbimise tunnistus (koopia tuleb üles laadida elektroonilises keskkonnas).
  • Maksekorraldus, mis kinnitab kutseeksamile pääsemiseks vajaliku makse tasumist.

Taotlus tuleb esitada elektroonilises keskkonnas, sisse saad logida ja juhendi leiad https://www.spordiregister.ee/admin/

  1. Täiendkoolituste või tasemekoolituste tunnistused või tõendid lektorina tegutsemise kohta peavad olema esitatud ametlike tunnistustena ja need tuleb üles laadida elektroonilisse keskkonda (koolitust korraldava organisatsiooni blanketil; tunnistustel peab kajastuma koolituse teema, toimumise aeg ja koht, tundide hulk, korraldaja/läbiviija allkiri/digiallkiri).

  2. Esmaabi - kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimise kohta tunnistus.

  3. Lisatud dokumendid/tunnistused peavad kajastama maksimaalselt viimase 4 aasta tegemisi. Kui taset tahetakse tõsta eelmisest kutsetaotlusest vähema kui 4 aasta pärast, siis ka dokumendid kajastavad lühemat aega, st ei sobi koolitused, mida on kasutatud  varasemal kutsetaotlusel.

  4. Metoodilise kirjanduse või teaduslik-metoodiliste artiklite avaldamisel, lisada ka need (autorid, pealkiri, väljaanne kus avaldatud, avaldamise aeg, ajakirja/kogumiku nr, lk) (andmed sisestatakse elektroonilises keskkonnas).

  5. Kutseeksami tasu tuleb kanda Eesti Käsipalliliidu arveldusarvele (arvet ei esitata)  Eesti Käsipalliliit  - Swedbank EE302200221002100143. Selgitusse palume lisada  taotleja nimi ja soovitud tase.

Kutseeksami tasud:Abitreener, EKR 3 - 40 €; Nooremtreener EKR 4 - 47 €; Treener EKR 5 - 56 €; Vanemtreener EKR 6 - 72 €; Meistertreener EKR 7 - 80 €; Eliittreener EKR 8 - 100 €.

 
Banner Banner Banner Banner Banner