Eesti Käsipalliliidu Kutsekomisjon kuulutab välja käsipallitreenerite kutse esmataotlemiseks, taastaotlemiseks või kutse tõstmiseks eksami

12.07.2018

Eesti Käsipalliliidu Kutsekomisjon kuulutab välja käsipallitreenerite kutse esmataotlemiseks, taastaotlemiseks või kutse tõstmiseks eksami

Eesti Käsipalliliidu Kutsekomisjon kuulutab välja käsipallitreenerite kutse esmataotlemiseks, taastaotlemiseks või kutse tõstmiseks eksami

Dokumendid kutse taotlemiseks on avatud esitamiseks perioodil 12.07.2018- viimane tähtaeg 01.08.2018

Eesti Käsipalliliidu Kutsekomisjon kuulutab väljakäsipallitreenerite kutse esmataotlemiseks, taastaotlemiseks või kutse tõstmiseks eksami august 2018 (eksami koht, kuupäev ja alguse kellaaeg teatatakse peale laekunud avalduste läbivaatamist).

Dokumendid kutse taotlemiseks esitada hiljemalt 01.08.2018.

Dokumendid vaadatakse läbi ning informeeritakse taotlejaid sobivusest või mittesobivusest taotletava taseme eksamile lubamise kohta.

Kutse taotlemiseks on kohustuslik esitada järgmised dokumendid:

  • Avaldus ja CV (andmed sisestatakse elektroonilises keskkonnas)
  • Haridust tõendava dokumendi koopia (koopia tuleb üles laadida elektroonilisse keskkonda)
  • Isikut tõendava dokumendi koopia (koopia tuleb üles laadida elektroonilisse keskkonda)
  • Täiendkoolituste tunnistused või tõendid lektorina tegutsemise kohta peavad olema esitatud ametlike tunnistutena (koolitust korraldava organisatsiooni blanketil; tunnistustel peab kajastuma koolituse teema, toimumise aeg ja koht, tundide hulk, korraldaja/läbiviija allkiri/digiallkiri). (koopia tuleb üles laadida elektroonilisse keskkonda)

Lisatud dokumendid/tunnistused peavad kajastama maksimaalselt viimase 4 aasta tegemisi. Kui taset tahetakse tõsta eelmisest kutsetaotlusest vähema kui 4 aasta pärast, siis ka dokumendid kajastavad lühemat aega, st ei sobi koolitused, mida on kasutatud  varasemal kutsetaotlusel.

Metoodilise kirjanduse või teaduslik-metoodiliste artiklite avaldamisel, lisada ka need (autorid, pealkiri, väljaanne kus avaldatud, avaldamise aeg, ajakirja/kogumiku nr, lk).
(andmed sisestatakse elektroonilises keskkonnas)

Maksekorraldus, mis kinnitab kutseeksamile pääsemiseks vajaliku makse tasumist.
(andmed sisestatakse elektroonilises keskkonnas)

Kutseeksami tasu tuleb kanda Eesti Käsipalliliidu arveldusarvele (arvet ei esitata)  Eesti Käsipalliliit  - Swedbank EE302200221002100143. Selgitusse palume lisada  taotleja nimi ja soovitud tase.

Kutseeksami tasud:
Abitreener, EKR 3 - 32 €; Nooremtreener EKR 4 - 38 €; Treener EKR 5 - 45 €; Vanemtreener EKR 6 - 58 €; Meistertreener EKR 7 - 64 €; Eliittreener EKR 8 - 75 €.

Dokumendid tuleb ise täita ja üles laadida TREENERITE REGISTRIS kutse taotlemisel hiljemalt 01.08.2018 (Vaata õpetus, kuidas dokumendid üles laadida ja asjad vormistada lisatud failis)

Kutse taastaotlemisel või taseme tõstmisel alusta sisestamist  https://www.spordiregister.ee/

Kutse esmakordselt taotlemisel alusta sisestamist  https://www.spordiregister.ee/  ANDMETE ESITAMINE

Lisainformatsiooni kutseeksamile pääsemise, nõuete ning sisu kohta saate Milvi Visnapuu tel 55609252 või milvi.visnapuu@ut.ee  milvi.visnapuu@gmail.com 

Informatsiooni kutseeksami korralduse kohta tel 6031520 või 5114262 või pirje@handball.ee

Lisatud failides lühikokkuvõte EOK kutsetaseme eksamile lubamise eeltingimustest ja hindamisest ning erialase täiendkoolituse andmise korrast ja võimalustest (kinnitatud 20.11.2014, otsus 22).

Käsipallitreeneri õpik on saadaval http://www.eok.ee/node/6532 , kus on saadaval ka treeneri üldainete 1.-3. taseme õppematerjalid.

 

 
Banner Banner Banner Banner Banner