Eesti Käsipalliliidu Kutsekomisjon kuulutab välja käsipallitreenerite kutse esmataotlemiseks, taastaotlemiseks või kutse tõstmiseks eksami

28.06.2017

Eesti Käsipalliliidu Kutsekomisjon kuulutab välja käsipallitreenerite kutse esmataotlemiseks, taastaotlemiseks või kutse tõstmiseks eksami

Eesti Käsipalliliidu Kutsekomisjon kuulutab välja käsipallitreenerite kutse esmataotlemiseks, taastaotlemiseks või kutse tõstmiseks eksami

Dokumendid kutse taotlemiseks on avatud esitamiseks perioodil 01.07.2017- viimane tähtaeg 01.08.2017

Eesti Käsipalliliidu Kutsekomisjon kuulutab väljakäsipallitreenerite kutse esmataotlemiseks, taastaotlemiseks või kutse tõstmiseks eksami august/september 2017 (eksami koht, kuupäev ja alguse kellaaeg teatatakse peale laekunud avalduste läbivaatamist).

Dokumendid kutse taotlemiseks esitada hiljemalt 01.08.2017

Dokumendid vaadatakse läbi ning informeeritakse taotlejaid sobivusest või mittesobivusest taotletava taseme eksamile lubamise kohta.

Kutse taotlemiseks on kohustuslik esitada järgmised dokumendid:

  1. Avaldus treenerikutse esmataotluseks, taastaotluseks või kutsetaseme tõstmiseks
  2. CV 
  3. Haridust tõendava dokumendi koopia
  4. Isikut tõendava dokumendi koopia
  5. Esitatud täiendkoolituste või lektorina tegutsemise kohta peavad olema ka ametlikud tunnistused (koolitust korraldava organisatsiooni blanketil; tunnistustel peab kajastuma koolituse teema, toimumise aeg ja koht, tundide hulk, korraldaja/läbiviija allkiri/digiallkiri).
    Lisatud dokumendid/tunnistused peavad kajastama maksimaalselt viimase 4 aasta tegemisi. Kui taset tahetakse tõsta eelmisest kutsetaotlusest vähema kui 4 aasta pärast, siis ka dokumendid kajastavad lühemat aega, st ei sobi koolitused, mida on kasutatud  varasemal kutsetaotlusel.
  6. Metoodilise kirjanduse või teaduslik-metoodiliste artiklite avaldamisel, lisada ka need (autorid, pealkiri, väljaanne kus avaldatud, avaldamise aeg, ajakirja/kogumiku nr, lk).
  7. Maksekorraldus, mis kinnitab kutseeksamile pääsemiseks vajaliku makse tasumist.

Kutseeksami tasu tuleb kanda Eesti Käsipalliliidu arveldusarvele (arvet ei esitata)  Eesti Käsipalliliit  - Swedbank EE302200221002100143. Selgitusse palume lisada  taotleja nimi ja soovitud tase.  Kutseeksami tasud:
Abitreener, EKR 3 - 32 €
Nooremtreener EKR 4 - 38 €
Treener EKR 5 - 45 €
Vanemtreener EKR 6 - 58 €
Meistertreener EKR 7 - 64 €
Eliittreener EKR 8 - 75 €

Dokumendid tuleb ise üles laadida või täita TREENERITE REGISTRIS kutse taotlemisel hiljemalt 01.08.2017 (Vaata õpetus, kuidas dokumendid üles laadida ja asjad vormistada lisatud failis)

 Kutse taastaotlemisel või taseme tõstmisel alusta sisestamist  https://www.spordiregister.ee/


Lisainformatsiooni kutseeksamile pääsemise, nõuete ning sisu kohta saate Milvi Visnapuu tel 55609252 või milvi.visnapuu@ut.ee  milvi.visnapuu@gmail.com 

Informatsiooni kutseeksami korralduse kohta tel 6031520 või 5114262 või pirje@handball.ee

Lisatud failides lühikokkuvõte EOK kutsetaseme eksamile lubamise eeltingimustest ja hindamisest ning erialase täiendkoolituse andmise korrast ja võimalustest (kinnitatud 20.11.2014, otsus 22).

Käsipallitreeneri õpik on saadaval Eesti Käsipalliliidu büroos või http://www.eok.ee/node/6532 õppematerjalide keskkonnas.

 

 
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

ETKNRLP